ᛊ, ᛊ.net, Ի՞նչ է դոմենի անունը և հոստինգը: Դոմենի և հոսթինգի հիմնական տարբերությունն այն է, որ տիրույթը հասցեն է, որը թույլ է տալիս այցելուին հեշտությամբ գտնել ձեր կայքը առցանց, մինչդեռ հոսթինգն այն վայրն է, որտեղ պահվում են կայքի ֆայլերը: 2-5.org-ը ձեզ տրամադրում է տիրույթի անունների ծառայություն:
ᛊ, ᛊ.net, Ի՞նչ է դոմենի անունը և հոստինգը: Դոմենի և հոսթինգի հիմնական տարբերությունն այն է, որ տիրույթը հասցեն է, որը թույլ է տալիս այցելուին հեշտությամբ գտնել ձեր կայքը առցանց, մինչդեռ հոսթինգն այն վայրն է, որտեղ պահվում են կայքի ֆայլերը: 2-5.org-ը ձեզ տրամադրում է տիրույթի անունների ծառայություն:
ᛊ, ᛊ.net, RUNIC LETTER SOWILO S
  • Load image into Gallery viewer, ᛊ, ᛊ.net, Ի՞նչ է դոմենի անունը և հոստինգը: Դոմենի և հոսթինգի հիմնական տարբերությունն այն է, որ տիրույթը հասցեն է, որը թույլ է տալիս այցելուին հեշտությամբ գտնել ձեր կայքը առցանց, մինչդեռ հոսթինգն այն վայրն է, որտեղ պահվում են կայքի ֆայլերը: 2-5.org-ը ձեզ տրամադրում է տիրույթի անունների ծառայություն:
  • Load image into Gallery viewer, ᛊ, ᛊ.net, Ի՞նչ է դոմենի անունը և հոստինգը: Դոմենի և հոսթինգի հիմնական տարբերությունն այն է, որ տիրույթը հասցեն է, որը թույլ է տալիս այցելուին հեշտությամբ գտնել ձեր կայքը առցանց, մինչդեռ հոսթինգն այն վայրն է, որտեղ պահվում են կայքի ֆայլերը: 2-5.org-ը ձեզ տրամադրում է տիրույթի անունների ծառայություն:
  • Load image into Gallery viewer, ᛊ, ᛊ.net, RUNIC LETTER SOWILO S

ᛊ.net

Regular price
$4.56
Sale price
$4.56
Regular price
Reserved
Unit price
per 
*Not Daily | NOW Weekly | Save 85.71%

NAME: RUNIC LETTER SOWILO S

DESCRIPTION: other letters, including syllables and ideographs

LENGTH: 1 Letter

DIRECTION: Left to Right

BLOCK: Runic

UNICODE: U+16CA

UTF-8: 0xE1 0x9B 0x8A

JAVASCRIPT: 0x16CA

IDN: xn--bxe.net

STATUS: Available

EDITOR NOTE: An "Available .net" domain. The .com extension of this letter has already been reserved by another user. However, the .net extension is available for clients to reserve.